Výdajňa zdravotníckych pomôcok – PARTNER

Fakturačné údaje : PARTNER – BS s.r.o.
Ul.1.Mája 6 , 969 01, Banská Štiavnica
V zastúpení : Bc. Soňa Ondrušková 0910 942 108
IČO 47 656 255 IČ DPH : SK2024035310
Kód PZS: P85228134301
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa,a.s.
č.ú.: 5051553476/0900
IBAN: SK8709000000005051553476
BIC – SWIFT : GIBASKBX
Spoločnosť zapísaná : OR OS Banská Bystrica
Oddiel: Sro, Vložka 26488/S
S pozdravom PARTNER-BS s.r.o

Náhlad

Fotky predajne / obchodu.

Náhlad

Fotky predajne / obchodu.

Náhlad

Fotky predajne / obchodu.

Informácie o Prevádzke :

PARTNER-BS s.r.o.,
DIČ: 202 403 5310 IČ0 47 656 255,


Výdajňa zdravotníckych pomôcok – v Banskej Štiavnici.

Konateľ:

MUDr. Eva Petrášková

Tel.číslo :

+421 905 382 335

Pracovná doba :

PONDELOK-PIATOK
09:00 – 17:00

SOBOTA
08:00 - 12:00

NEDELA
zatvorené

Tel.číslo - prevádzka:

+421 911 844 001

Adresa - prevádzky:

Ul. Kolpašská 1/C
969 01, Banská Štiavnica

©2014 OC Dužina.sk


Created by Ivan Jasenský